De Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) zorgt dat u erkenning krijgt.

Hoe kunt u aantonen dat u socialer onderneemt en in welke mate? Hoe laat u zien dat u medewerkers met een kwetsbare arbeidsmarktpositie in dienst hebt? En hoe kunt u dus optimaal profiteren van de vele voordelen die socialer ondernemen biedt?

Daarvoor is er de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO). Een objectief meetinstrument dat niet alleen deze factoren meet (de directe bijdrage), maar waarmee ook wordt aangegeven hoeveel u inkoopt of uitbesteedt bij bedrijven die een PSO-erkenning hebben.

Deze Prestatieladder Socialer Ondernemen werkt voor elke organisatie hetzelfde. En zoals het begrip “ladder” al aangeeft: u kunt er stappen mee omhoog zetten.

_MG_2615 klein-1Ik kan u op de volgende punten ontzorgen en begeleiden:

 • Voorlichting en advies met betrekking tot de PSO.
 • Praktische ondersteuning tijdens het PSO traject.
 • Het inzichtelijk maken van uw huidige bijdrage (directe en indirecte bijdrage).
 • Het invullen van de rekentool en de checklist (kwantitatief en kwalitatief).
 • Onderzoek en advies met betrekking tot het creëren van kansen en mogelijkheden binnen uw organisatie om de PSO-doelgroep in te zetten.
 • Het creëren van draagvlak binnen uw organisatie.
 • Het schrijven van een plan van aanpak (wanneer trede 1 nog niet haalbaar is).
 • Het opstellen van procedures en formulieren met betrekking tot de PSO.
 • Het opzetten van een intern en extern netwerk ter ondersteuning van de inzet van de PSO-doelgroep.
 • Voorbereiding op de audit.
 • Begeleiding tijdens de audit.
 • Implementatiebegeleiding van de PSO.

Meer informatie over Social Return en de PSO kunt u vinden op www.pso-nederland.nl en www.denormaalstezaak.nl.